top of page
Behandeling kind/jeugdige
Cursussen voor kind/jeugdige

We bieden verschillende cursussen voor kinderen en jongeren: bijvoorbeeld Cogmed, Braingame Brian (trainingen voor het werkgeheugen/aandacht- en concentratie), Faalangstreductie, en 'Met dyslexie naar het voortgezet onderwijs'.

Meer informatie over de verschillende behandelingen vindt u op de pagina 'Wat wij bieden - behandeling'.

Deze cursussen vallen onder niet-vergoede zorg.

Benodigde informatie vanuit de ouder(s): 

  • toestemmingsformulier, ondertekend door beide gezagsdragende ouders

Op dit gebied bieden wij uitleg (psycho-educatie) aan kinderen en jongeren met ADHD en/of autisme. Ook behandelen we angsten en/of trauma's met behulp van zeer effectief gebleken en in korte tijd werkende EMDR. Daarnaast zijn sociaal-emotionele begeleiding, de Signaaltraining (bij aandacht-/concentratieproblemen), dyslexiebehandeling (indien geen ED) en Remedial Teaching bij leerproblemen bij ons mogelijk. Om te weten of een behandeling vergoed wordt, is het raadzaam contact op te nemen met de praktijk.

Meer informatie over de verschillende behandelingen vindt u op de pagina 'Wat wij bieden - behandeling'.

Afhankelijk van de inschatting van de (huis-)arts of gemeente vallen deze behandelingen onder vergoede of niet-vergoede zorg.

Benodigde informatie vanuit de ouder(s): 

  • indien van toepassing: de verwijsbrief van de (huis-)arts of de beschikking van de gemeente (BJG/CJG).

  • toestemmingsformulier, ondertekend door beide gezagsdragende ouders 

bottom of page