top of page

Diagnostiek bij leer- en gedragsproblemen

Een psychodiagnostisch onderzoek kan uit verschillende onderdelen bestaan. Alle onderzoeken worden voorafgegaan door een gesprek met ouders waarin de hulpvraag duidelijk wordt. Na dit gesprek wordt in overleg een onderzoeksplan gemaakt.
Een onderzoek kan één tot drie dagdelen beslaan, afhankelijk van de hulpvraag. Na verslaglegging wordt het onderzoeksverslag besproken met de ouders en waar wenselijk met het kind. De gesprekken vinden plaats op school of binnen de praktijk. We gaan uit van één eindgesprek. Eventuele extra gesprekken worden in rekening gebracht.

We stellen waar nodig diagnoses vast binnen de leer- en gedragsproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, AD(H)D en autisme. Na het vaststellen van de diagnose, kan direct doorverwezen worden voor intensieve behandeling binnen Praktijk Spil of bij een collega-praktijk.

 

Het onderzoek kan gericht zijn op:​

- Capaciteiten

- Informatieverwerking

- Geheugen

- Concentratie

- Leesproces

- Rekenen

- Spelling

- Gedragsproblematiek

- Persoonlijkheidsproblematiek

- Ontwikkelingsstoornissen

- Faalangst

- Schoolbeleving

- Advies Voortgezet Onderwijs

- Ernstig Dyslexie (ED), zie onderstaande knop 'dyslexie'

bottom of page