Diagnostiek bij leer- en gedragsproblemen

Een psychodiagnostisch onderzoek kan uit verschillende onderdelen bestaan. Alle onderzoeken worden voorafgegaan door een gesprek met ouders waarin de hulpvraag duidelijk wordt. Na dit gesprek wordt in overleg een onderzoeksplan gemaakt.
Een onderzoek kan één tot drie dagdelen beslaan, afhankelijk van de hulpvraag. Na verslaglegging wordt het onderzoeksverslag besproken met de ouders en waar wenselijk met het kind. De gesprekken vinden plaats op school of binnen de praktijk. We gaan uit van één eindgesprek. Eventuele extra gesprekken worden in rekening gebracht.

We stellen waar nodig diagnoses vast binnen de leer- en gedragsproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, AD(H)D en autisme. Na het vaststellen van de diagnose, kan direct doorverwezen worden voor intensieve behandeling binnen Praktijk Spil of bij een collega-praktijk.

 

Het onderzoek kan gericht zijn op:​

- Capaciteiten

- Informatieverwerking

- Geheugen

- Concentratie

- Leesproces

- Rekenen

- Spelling

- Gedragsproblematiek

- Persoonlijkheidsproblematiek

- Ontwikkelingsstoornissen

- Faalangst

- Schoolbeleving

- Advies Voortgezet Onderwijs

- Ernstig Enkelvoudige Dyslexie (EED), zie onderstaande knop 'dyslexie'

Locatie Vught

(tevens postadres)

Taalstraat 89

5261 BB Vught

Locatie Gestel - Medisch

Centrum Achter de Linden

Schijndelseweg 15-j

5271 BK Sint-Michielsgestel

Locatie Boxtel

Gebouw van Tripade

Mgr. Wilmerstraat 22A

5281 JT Boxtel

Locatie Den Bosch

Pelssingel 20A

5212 PA 's-Hertogenbosch

Locatie Waalwijk

Gezondheidscentrum Het Koetshuis

Koetshuislaan 607

5146 BR Waalwijk

 

Locatie Waalwijk - Grotestraat

Grotestraat 142

4151 HC  Waalwijk

 

Locatie Oosterhout (per 30 maart)

Sint Antoniusstraat 8

4902 PV  Oosterhout

© 2017 Spil Vught B.V.