Aanmelden bij Praktijk Spil

Belangrijk bericht over vergoede jeugdhulp: 

In 2021 kunnen wij in uw gemeente (tot nader bericht vanuit de overheid) alleen nog vergoede Dyslexiezorg (EED) aanbieden. U kunt zich voor de overige vergoede zorg (bijv. bij stemmings-, aandachts- of gedragsproblemen) op onze wachtlijst voor 2022 laten plaatsen.

Voor particulier onderzoek en particuliere behandeling kunt u zich ook op de wachtlijst voor 2022 laten plaatsen.

De woonplaats van uw kind valt binnen de zorgregio Noordoost Brabant. We worden in deze regio veel gevraagd en hebben daardoor een langere wachttijd dan we zouden willen. U kunt er wel voor kiezen om op de wachtlijst geplaatst te worden. Na de aanmelding via onderstaande knop, krijgt u een bericht over de actuele wachttijd en volgt informatie over de planning. We houden hierbij de volgorde van binnenkomst aan.

U kunt uw kind via onderstaande knop aanmelden voor de wachtlijst bij onze praktijk (via Zivver, voor beveiligd e-mailverkeer).

Hoe werkt dit?

- U krijgt een blauw scherm te zien met het logo van Zivver.

- Vul uw naam en e-mailadres in en kies voor 'Sturen'

- U ontvangt direct een e-mailbericht.

- Voer de code uit dit bericht in op de pagina van Zivver (via de blauwe knop 'Klik hier' in het e-mailbericht)

- Kies voor 'Ontgrendel bericht'.

In het bericht is te zien welke informatie we nodig hebben voor de aanmelding. U kunt reageren via de knop 'Beantwoorden'. Nadat u uw bericht met deze gegevens aan ons verzonden heeft, bent u op de wachtlijst geplaatst.

Bedankt voor uw vertrouwen!

op deze locaties
ons aanbod

Met

verwijzing (huis)arts

of beschikking vanuit

de gemeente:

Vergoed onderzoek en/of behandeling bij gedragsvragen en sociaal-emotionele problemen.

(ook particulier mogelijk)

Vergoed onderzoek naar dyslexie (en evt. behandeling), na verwijzing vanuit de regeling 'Ernstige Enkelvoudige Dyslexie' (EED). 

Particulier:

Onderzoek en/of behandeling bij leerproblemen

(ook dyslexie en dyscalculie)

en vragen rondom intelligentie.

klik hier
&
ontdek
Tijdens het intakegesprek stemmen we verder af wat we voor u kunnen betekenen.