top of page

Met dyslexie naar het Voortgezet Onderwijs (online)

Voor wie?

Iedereen bij wie de diagnose dyslexie is gesteld en die volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs gaat. Het is voor de opbrengst belangrijk dat ook een ouder/verzorger deelneemt aan de (online) bijeenkomsten.

Doel

Het algemene doel van de cursus is kinderen met dyslexie voorbereiden op het voortgezet onderwijs. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

  • Dyslexie en je kwaliteiten: Er wordt aandacht besteed aan het onderwerp dyslexie in het voortgezet onderwijs, bewustwording van je kwaliteiten en hoe je deze in het voortgezet onderwijs kunt inzetten.

  • Woordjes leren in een vreemde taal: De kinderen leren een effectieve methode voor het leren van woordjes. Tevens ontdekken zij middels een experiment op welke manier zij het gemakkelijkst informatie onthouden. 

  • Teksten samenvatten: Besproken wordt welke aspecten bij het lezen/begrijpen van een tekst van belang zijn en hoe een tekst op een goede manier samengevat kan worden. 

  • Mindmappen: Er wordt geoefend met het maken van mindmaps. Voor het leren van teksten kan deze methode goed worden ingezet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van visualiseren en creativiteit. 

  • Agendagebruik, planning en organisatie: Er wordt aandacht besteed aan het gebruik van een agenda evenals de planning en organisatie van het huiswerk. 

  • Faciliteiten: De mogelijkheden voor kinderen met dyslexie in het voortgezet onderwijs worden besproken.

 

Tijdens de bijeenkomsten zal ruimte zijn voor individuele vragen.

Huiswerk

Na afloop van elke bijeenkomst krijgt uw kind een opdracht die de volgende bijeenkomst besproken wordt. Het is belangrijk om deze opdrachten samen met uw kind te maken, ook voor de opbrengst uit de cursus. 

Data en locatie

De cursus bestaat uit totaal 5 bijeenkomsten van 45 minuten tot een uur, met kind en ouder(s)/verzorger(s). Doorgang van de cursus is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. De cursus vindt plaats tussen april en de zomervakantie op dinsdag of donderdag van 18:30 tot 19:30 uur. De exacte data worden na aanmelding bekend gemaakt. De cursus wordt gegeven via Microsoft Teams. Mocht u hiermee nog niet bekend zijn: U ontvangt een link per e-mail waarop u kunt klikken om deel te nemen.

Kosten

De kosten voor de totale cursus (vijf bijeenkomsten) inclusief digitaal cursusmateriaal, bedragen € 150,00.

Aanmelden kan tot en met 1 april 2024.

U kunt uw kind inschrijven door het aanmeldformulier op onze homepagina in te vullen.

Quote van een ouder:

 

------

“De cursus geeft zelfvertrouwen! Een fijne hulp bij de overstap.”

------

bottom of page