top of page
Onderzoek intelligentie (ook: hoogbegaafdheid)

Intelligentie-onderzoek richt zich op het in kaart brengen van het verbale en handelende functioneren. Hierbij is tevens aandacht voor het ruimtelijk inzicht, het verbale redeneren en de verwerkingssnelheid. 

Intelligentie-onderzoek valt onder niet-vergoede zorg.

Benodigde informatie vanuit de ouder(s): 

  • toestemmingsformulier, ondertekend door beide gezagsdragende ouders

bottom of page