top of page

Wat u en uw kind kunnen verwachten

Nadat u uw kind bij ons heeft aangemeld via de homepage ontvangt u meer informatie over de wachttijd. Indien de zorg ingepland kan worden, nemen we telefonisch contact op en overleggen we wat de beste aanpak is voor uw kind. 

U krijgt via onze beveiligde omgeving de benodigde informatie toegestuurd. In geval van vergoede zorg is het van belang dat wij de verwijzing van de (huis-)arts of een beschikking van de gemeente ontvangen. Hiernaast kunt u informatie vinden voor uw kind of jeugdige.

Onderzoek

Nadat uw hulpvraag is doorgesproken, wordt ervoor gezorgd dat de inhoud van het onderzoek aansluit op de individuele situatie. Het onderzoek wordt gepland op één of meerdere dagdelen, afhankelijk van de hulpvraag. Voorafgaand aan het onderzoek vindt een kennismaking-/intakegesprek plaats. Na afronding van het onderzoek ontvangt u een onderzoeksverslag en een uitnodiging voor een adviesgesprek. Een gesprek vindt bij voorkeur plaats met alle betrokkenen.

Behandeling

Voor het opstarten van een behandeling vindt een eerste gesprek plaats en op basis daarvan wordt een zorgplan opgesteld, zowel bij vergoede als niet-vergoede zorg. Behandelingen worden periodiek geëvalueerd door middel van toetsen/vragenlijsten. U ontvangt een evaluatieverslag en een uitnodiging voor een evaluatiegesprek.

 

Afronding zorg

Als alle zorg in overleg is afgerond, krijgt u een mail met daarin een tevredenheidsvragenlijst. Het is belangrijk voor de praktijk om deze ingevulde vragenlijst van u te ontvangen. Tijdens een onderzoek of behandeling, krijgt uw kind ook de kans om zijn/haar tevredenheid aan te geven.

 

Gegevensverwerking

We besteden te allen tijde zorg aan het correct omgaan met de gegevens van uw kind en andere betrokkenen. Daarbij volgen we ons interne beleid (conform de AVG). Dit merkt u bijvoorbeeld aan het gebruik van beveiligde e-mails. Op het moment dat uw kind 12 tot 16 jaar is, dan is het fijn als u helpt uw kind te laten weten dat persoonsgegevens en zorg-informatie alleen met u als ouders en het kind worden gedeeld. Bij kinderen van 16 jaar en ouder verplicht de wet dat wij het kind om toestemming vragen vóór informatie met ouders wordt gedeeld. 

bottom of page