Vergoedingen

Verwijzing en vergoeding

De zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar valt onder de verantwoording van de gemeente waarin het kind ingeschreven is. Een vergoeding is alleen mogelijk met een verwijzing van de huisarts of een beschikking van de gemeente, via het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) of het Bureau Jeugd en Gezin (BJG).

 

De volgende prestaties worden vergoed vanuit het budget van de gemeente (alleen met een beschikking vanuit de gemeente of een verwijsbrief van de arts)
 • Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED): diagnostiek en behandeling (alleen met een beschikking van de gemeente mogelijk)

 • Specialistische zorg bij een vermoeden van een stoornis zoals ADHD en autisme

 • Individuele psycho-educatie ADHD, ADD, Autisme, Angst

 • Individuele behandeling waaronder EMDR, Cognitieve Gedragstherapie

 • Cursus voor ouders met kinderen met een diagnose AD(H)D of Autisme 

 • Cogmed werkgeheugentraining (€ 695,- ; afhankelijk van woonplaats en aanvullende zorgverzekering kan vergoeding mogelijk zijn)

 • Kortdurende specialistische thuisbehandeling (incl. hulpvragen op het gebied van hechting)

De volgende zorg wordt niet vergoed​
 • Dyslexie diagnostiek als er geen sprake is van een vermoeden van EED (€ 985,- of zonder intelligentietest € 700,-)

 • Onderzoek naar dyscalculie (€ 985,-)

 • Onafhankelijk onderzoek naar capaciteiten (€ 450,-)

 • Studie-/Beroepskeuzeonderzoek (€ 985,-) 

 • Behandeling dyslexie als er geen sprake is van EED (€50,- wekelijks 45 minuten)

 • Remedial teaching bij leerproblemen (€ 50,- wekelijks 45 minuten)

 • Met dyslexie naar het VO (€ 150,-)

 • Cogmed werkgeheugentraining (€ 695,-; afhankelijk van woonplaats en aanvullende zorgverzekering kan vergoeding mogelijk zijn)

 • Signaaltraining (€ 295,-)

Handige links

Locatie Vught

(tevens postadres)

Taalstraat 89

5261 BB Vught

Locatie Gestel - Medisch

Centrum Achter de Linden

Schijndelseweg 15-j

5271 BK Sint-Michielsgestel

Locatie Boxtel

Gebouw van Tripade

Mgr. Wilmerstraat 22A

5281 JT Boxtel

Locatie Den Bosch

Pelssingel 20A

5212 PA 's-Hertogenbosch

Locatie Waalwijk

Gezondheidscentrum Het Koetshuis

Koetshuislaan 607

5146 BR Waalwijk

 

Locatie Waalwijk - Grotestraat

Grotestraat 142

4151 HC  Waalwijk

 

Locatie Oosterhout (per 30 maart)

Sint Antoniusstraat 8

4902 PV  Oosterhout

© 2017 Spil Vught B.V.