top of page

Vergoedingen

Verwijzing en vergoeding

De zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar valt onder de verantwoording van de gemeente waarin het kind ingeschreven is. Een vergoeding is alleen mogelijk met een verwijzing van de huisarts of een beschikking van de gemeente, via het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) of het Bureau Jeugd en Gezin (BJG).

 

De volgende prestaties worden vergoed vanuit het budget van de gemeente (alleen met een beschikking vanuit de gemeente of een verwijsbrief van de arts)
 • Ernstige Dyslexie (ED): diagnostiek en behandeling (alleen met een beschikking van de gemeente mogelijk)

 • Specialistische zorg bij een vermoeden van een stoornis zoals ADHD en autisme

 • Individuele psycho-educatie ADHD, ADD, Autisme, Angst

 • Individuele behandeling waaronder EMDR, Cognitieve Gedragstherapie

 • Cursus voor ouders met kinderen met een diagnose AD(H)D of Autisme 

 • Cogmed werkgeheugentraining (afhankelijk van een eventuele diagnose en verwijzing voor behandeling kan deze training vergoed worden)

 • Kortdurende specialistische thuisbehandeling (incl. hulpvragen op het gebied van hechting)

De volgende zorg wordt niet vergoed​
 • Dyslexie diagnostiek als er geen sprake is van een vermoeden van ED inclusief uitgebreide intelligentietest (€ 1095,-) 

 • Dyslexie diagnostiek als er geen sprake is van een vermoeden van ED inclusief screening op intelligentie (€ 795,-)

 • Dyslexie diagnostiek als er geen sprake is van een vermoeden van ED zonder intelligentietest (€ 695,-)

 • Onderzoek naar dyscalculie (€ 1095,-)

 • Particuliere behandeling op sociaal-emotioneel gebied (€ 85,-)

 • Onafhankelijk onderzoek naar capaciteiten (€ 495,-)

 • NIO afname groepsgewijs (€ 50,- per deelnemer) of individueel (€ 350,-)

 • Studie-/Beroepskeuzeonderzoek (€ 985,-) 

 • Behandeling dyslexie als er geen sprake is van ED (€60,- wekelijks 45 minuten)

 • Remedial teaching bij leerproblemen (€ 60,- wekelijks 45 minuten)

 • Met dyslexie naar het VO (€ 150,-)

 • Cogmed werkgeheugentraining (€ 695,-; zonder verwijzing van een (huis)arts of beschikking gemeente)

 • Signaaltraining (€ 295,-)

Wanneer u zonder afmelding afwezig bent, hanteren wij een no-show tarief. Dit tarief vindt u in het zorgplan. We proberen dit samen met u te voorkomen.

Handige links
bottom of page