top of page

Dyslexie (incl. ED)

ED: Ernstige Dyslexie
We verzorgen de diagnostiek en de behandeling bij kinderen met dyslexie. Als het gaat om kinderen van de basisschool met een vermoeden van Ernstige Dyslexie (ED), dan treft hen een speciale regeling. Dat wil zeggen dat voor die kinderen een onderzoek en de behandeling vergoed worden. We hebben hiervoor contracten afgesloten met de gemeenten. Een beschikking van de gemeente is noodzakelijk voor de vergoeding.
Bij een lichtere vorm van dyslexie bij kinderen in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs is diagnostiek en behandeling ook bij ons mogelijk. Dit wordt echter niet vergoed. Afhankelijk van de testresultaten wordt een dyslexieverklaring afgegeven die recht geeft op faciliteiten.
 
Behandeling
De behandeling van dyslexie richt zich op de hiaten in de lees- en/of spellingontwikkeling. De kinderen van de basisschool krijgen een speciale dyslexietraining die is opgesteld volgens de eisen van het dyslexieprotocol. Hierbij wordt gewerkt met de methode Taal in Blokjes en F&L. 
Iedere training bestaat uit een beginmeting gevolgd door een aantal behandelingen. Daarna worden weer toetsen afgenomen en zal er een evaluatie/voortgangsgesprek plaatsvinden met de ouders. Hierbij is een nauw contact met de school belangrijk.
Als de behandeling niet vergoed wordt, verzorgen wij particuliere remedial teaching.

 

Speciaal voor kinderen uit groep 8 verzorgen we ieder voorjaar de cursus ' Met dyslexie naar het VO'. Deze wordt digitaal verzorgd waardoor de cursus toegankelijk is voor kinderen uit verschillende regio's. Voor meer informatie, zie onze folder.

Psycho-educatie dyslexie​​

Het boekje 'Nu weet ik eindelijk wat dyslexie is!' is te koop! Via boekhandels en Bol.com (ISBN 9789082544800). Ook te verkrijgen tijdens uw afspraak op onze praktijk (kosten: €12,50). Zie voor meer informatie de website www.nuweetikeindelijk.nl

F&L-keurmerk Praktijk Spil-03.png
bottom of page