Dyslexie (incl. EED)

EED: Ernstige Enkelvoudige Dyslexie
We verzorgen de diagnostiek en de behandeling bij kinderen met dyslexie. Als het gaat om kinderen van de basisschool met een vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED), dan treft hen een speciale regeling. Dat wil zeggen dat voor die kinderen een onderzoek en de behandeling vergoed worden. We hebben hiervoor contracten afgesloten met de gemeenten. Een beschikking van de gemeente is noodzakelijk voor de vergoeding.
Bij een lichtere vorm van dyslexie bij kinderen in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs is diagnostiek en behandeling ook bij ons mogelijk. Dit wordt echter niet vergoed. Afhankelijk van de testresultaten wordt een dyslexieverklaring afgegeven die recht geeft op faciliteiten.
 
Behandeling
De behandeling van dyslexie richt zich op de hiaten in de lees- en/of spellingontwikkeling. De kinderen van de basisschool krijgen een speciale dyslexietraining die is opgesteld volgens de eisen van het dyslexieprotocol. Hierbij wordt gewerkt met de methode Taal in Blokjes en F&L. 
Iedere training bestaat uit een beginmeting gevolgd door een aantal behandelingen. Daarna worden weer toetsen afgenomen en zal er een evaluatie/voortgangsgesprek plaatsvinden met de ouders. Hierbij is een nauw contact met de school belangrijk.
Als de behandeling niet vergoed wordt, verzorgen wij particuliere remedial teaching.

Psycho-educatie dyslexie​​

Het boekje 'Nu weet ik eindelijk wat dyslexie is!' is te koop! Via boekhandels en Bol.com (ISBN 9789082544800). Ook te verkrijgen tijdens uw afspraak op onze praktijk (kosten: €12,50). Zie voor meer informatie de website www.nuweetikeindelijk.nl

Locatie Vught

(tevens postadres)

Taalstraat 89

5261 BB Vught

Locatie Gestel - Medisch

Centrum Achter de Linden

Schijndelseweg 15-j

5271 BK Sint-Michielsgestel

Locatie Boxtel

Gebouw van Tripade

Mgr. Wilmerstraat 22A

5281 JT Boxtel

Locatie Den Bosch

Pelssingel 20A

5212 PA 's-Hertogenbosch

Locatie Waalwijk

Gezondheidscentrum Het Koetshuis

Koetshuislaan 607

5146 BR Waalwijk

 

Locatie Waalwijk - Grotestraat

Grotestraat 142

4151 HC  Waalwijk

 

Locatie Oosterhout

Bredaseweg 106A

4902 NS  Oosterhout

© 2017 Spil Vught B.V.