top of page
Gezinsbegeleiding
Cursussen voor ouders

In het kader van gezinsbegeleiding bieden wij opvoedingsadviezen aan ouders die te maken hebben met problematisch gedrag van hun kind en/of jongere.

Benodigde informatie vanuit de ouder(s): 

  • toestemmingsformulier, ondertekend door beide gezagsdragende ouders

Voor ouders die behoefte hebben aan meer informatie of adviezen bij de zorg voor hun kind met AD(H)D en/of Autisme, bieden wij de cursus 'Remweg' (bij ADHD/ADD) en 'Autisme'.

Meer informatie over de verschillende behandelingen vindt u op de pagina 'Wat wij bieden - behandeling'.

bottom of page