top of page

Voor u als verwijzer

Verwijzing door arts

Verwijsbrief bij voorkeur via ZorgDomein aanleveren.

Algemeen

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor vergoede zorg voor kind en jongeren tot 18 jaar. Vergoede zorg is alleen mogelijk met een verwijsbrief van de huisarts (bij voorkeur via ZorgDomein) of een beschikking vanuit de gemeente, via het Centrum Jeugd & Gezin (CJG) of het Bureau Jeugd & Gezin (BJG). Deze wordt door de huisarts of de gemeente alleen afgegeven als zij reële zorg hebben op het gebied van ernstige gedragsproblemen of ernstige problemen op sociaal emotioneel gebied. De huisarts en de gemeente kunnen uitsluitend een verwijzing afgeven op verzoek van de ouders. Hierin mag een specifieke hulpvraag zijn opgenomen. De huisarts kan geen verwijzing uitschrijven voor onderzoek of behandeling van (mogelijke) leerproblemen. 

 

Hulpverlening voor minder ernstige problemen wordt geboden door het wijkteam, Bureau Jeugd & Gezin of Centrum Jeugd & Gezin.

 

Bij twijfel kunt u contact opnemen met Chantal Engbers of Annemiek Jacobs (dit geldt ook voor ouders met vragen op dit gebied). Dit kan via ons contactformulier, per e-mail (info@praktijkspil.nl) en telefonisch via 073-6841310.

Rapportage

De verwijzer wordt door de ouders op de hoogte gebracht van de resultaten van het onderzoek en/of behandeling.

bottom of page