top of page
Advies bij studie- en beroepskeuze

Door middel van een gesprek en studie-/ beroepskeuzetesten wordt samen met de jongere een profiel opgesteld waarbinnen de eigen interesses en vaardigheden gekoppeld zijn aan functieprofielen. Hieruit komt een studie-/beroepskeuzeadvies voort.

Studie- en beroepskeuzeonderzoek valt onder niet-vergoede zorg.

Benodigde informatie vanuit de ouder(s): 

  • toestemmingsformulier, ondertekend door beide gezagsdragende ouders

bottom of page