Onderzoek Lezen en/of Spelling
(ook: dyslexie)
Onderzoek Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie (EED)

Op het moment dat uw kind moeite heeft met lezen en/of spellen, dan kan er sprake zijn van dyslexie. Binnen het onderzoek wordt nagegaan of hier sprake van is, of dat er misschien een andere verklaring is voor de lees- en/of spellingproblemen. Daarom kijken we ook naar de intelligentie, het geheugen, het automatiseren of andere leervoorwaarden zoals de aandacht en concentratie.

Onderzoek naar lees- en spellingproblemen valt onder niet-vergoede zorg, tenzij voldaan wordt aan de toelatingscriteria voor de regeling voor Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie (EED). Zie ook hiernaast: 'Onderzoek Ernstige Enkelvoudige Dyslexie'.

Benodigde informatie vanuit de ouder(s): 

 • toestemmingsformulier, ondertekend door beide gezagsdragende ouders 

 • ontwikkelingsvragenlijst

 • vragenlijst kenmerken

Wij vragen voor u bij school het volgende op: 

 • intake leerkracht

 • vragenlijst kenmerken in geval van basisonderwijs

 • vragenlijst kenmerken in geval van voortgezet onderwijs

In geval van sterke vermoedens van dyslexie kan de basisschool besluiten het dyslexiedossier van uw zoon/dochter voor te leggen aan de gemeente.  Er dient dan sprake te zijn van:

 • herhaaldelijke zwakke tot zeer zwakke scores op de DMT-toetsen en Cito Spelling

 • onvoldoende vorderingen ondanks intensieve extra ondersteuning en oefening

 • duidelijke beperkingen van de lees- en/of spellingvaardigheden zonder dat een andere verklaring waarschijnlijker lijkt

 

De gemeente beoordeelt of uw kind kan worden toegelaten tot de regeling voor Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie. U ontvangt dan een beschikking voor Dyslexiezorg. Op basis hiervan wordt het onderzoek vergoed. Dit onderzoek heeft dezelfde opzet als het beschreven onderzoek naar lezen en/of spellen. Indien na onderzoek inderdaad sprake is van Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie dan is vergoede dyslexiebehandeling onderdeel van deze regeling.

Benodigde informatie vanuit de ouder(s): 

 • de beschikking Dyslexiezorg vanuit de gemeente incl. Leerlingdossier Dyslexie

 • toestemmingsformulier, ondertekend door beide gezagsdragende ouders 

 • ontwikkelingsvragenlijst 

 • vragenlijst kenmerken 

 

Wij vragen voor u bij school het volgende op: 

 • intake leerkracht 

Locatie Vught

(tevens postadres)

Taalstraat 89

5261 BB Vught

Locatie Gestel

Medisch Centrum Achter de Linden

Schijndelseweg 15-j

5271 BK Sint-Michielsgestel

Locatie Boxtel

Gebouw van Tripade

Mgr. Wilmerstraat 22A

5281 JT Boxtel

Locatie Waalwijk

Gezondheidscentrum Het Koetshuis

Koetshuislaan 607

5146 BR Waalwijk

 

Locatie Oosterhout

Bredaseweg 106A

4902 NS  Oosterhout

Locatie Den Bosch

Pelssingel 20A

5212 PA 's-Hertogenbosch

© 2017 Spil Vught B.V.