Onderzoek Lezen en/of Spelling
(ook: dyslexie)
Onderzoek Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie (EED)

Op het moment dat uw kind moeite heeft met lezen en/of spellen, dan kan er sprake zijn van dyslexie. Binnen het onderzoek wordt nagegaan of hier sprake van is, of dat er misschien een andere verklaring is voor de lees- en/of spellingproblemen. Daarom kijken we ook naar de intelligentie, het geheugen, het automatiseren of andere leervoorwaarden zoals de aandacht en concentratie.

Onderzoek naar lees- en spellingproblemen valt onder niet-vergoede zorg, tenzij voldaan wordt aan de toelatingscriteria voor de regeling voor Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie (EED). Zie ook hiernaast: 'Onderzoek Ernstige Enkelvoudige Dyslexie'.

Benodigde informatie vanuit de ouder(s): 

 • toestemmingsformulier, ondertekend door beide gezagsdragende ouders 

 • ontwikkelingsvragenlijst

 • vragenlijst kenmerken

Wij vragen voor u bij school het volgende op: 

 • intake leerkracht

 • vragenlijst kenmerken in geval van basisonderwijs

 • vragenlijst kenmerken in geval van voortgezet onderwijs

In geval van sterke vermoedens van dyslexie kan de basisschool besluiten het dyslexiedossier van uw zoon/dochter voor te leggen aan de gemeente.  Er dient dan sprake te zijn van:

 • herhaaldelijke zwakke tot zeer zwakke scores op de DMT-toetsen en Cito Spelling

 • onvoldoende vorderingen ondanks intensieve extra ondersteuning en oefening

 • duidelijke beperkingen van de lees- en/of spellingvaardigheden zonder dat een andere verklaring waarschijnlijker lijkt

 

De gemeente beoordeelt of uw kind kan worden toegelaten tot de regeling voor Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie. U ontvangt dan een beschikking voor Dyslexiezorg. Op basis hiervan wordt het onderzoek vergoed. Dit onderzoek heeft dezelfde opzet als het beschreven onderzoek naar lezen en/of spellen. Indien na onderzoek inderdaad sprake is van Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie dan is vergoede dyslexiebehandeling onderdeel van deze regeling.

Benodigde informatie vanuit de ouder(s): 

 • de beschikking Dyslexiezorg vanuit de gemeente incl. Leerlingdossier Dyslexie

 • toestemmingsformulier, ondertekend door beide gezagsdragende ouders 

 • ontwikkelingsvragenlijst 

 • vragenlijst kenmerken 

 

Wij vragen voor u bij school het volgende op: 

 • intake leerkracht 

Locatie Vught

(tevens postadres)

Taalstraat 89

5261 BB Vught

Locatie Gestel - Medisch

Centrum Achter de Linden

Schijndelseweg 15-j

5271 BK Sint-Michielsgestel

Locatie Boxtel

Gebouw van Tripade

Mgr. Wilmerstraat 22A

5281 JT Boxtel

Locatie Den Bosch

Pelssingel 20A

5212 PA 's-Hertogenbosch

Locatie Waalwijk

Gezondheidscentrum Het Koetshuis

Koetshuislaan 607

5146 BR Waalwijk

 

Locatie Waalwijk - Grotestraat

Grotestraat 142

4151 HC  Waalwijk

 

Locatie Oosterhout (per 30 maart)

Sint Antoniusstraat 8

4902 PV  Oosterhout

© 2017 Spil Vught B.V.