Behandeling

Spil heeft specialistische behandelaars in dienst. Zij zorgen voor een handelingsplan, afgestemd op de specifieke hulpvraag.​

Vergoede behandelingen
Hiervoor is een verwijsbrief van de huisarts of een beschikking van de gemeente nodig.

  • EMDR

  • Cognitieve gedragstherapie

  • Kortdurende specialistische gezinsbegeleiding

  • Oudercursus Remweg​

  • Oudercursus Autisme

  • Psycho-educatie ADHD, ADD, Autisme, Angst.

  • Cogmed werkgeheugentraining (vergoeding kan mogelijk zijn, afhankelijk van woonplaats en aanvullende zorgverzekering)


Niet vergoede behandelingen en cursussen​​

  • Met dyslexie naar het VO

  • Cogmed werkgeheugentraining (vergoeding kan mogelijk zijn, afhankelijk van woonplaats en aanvullende zorgverzekering)

  • Signaaltraining

Diagnostiek
Dyslexie
Meer informatie
Werkgeheugentraining