Onderzoek Rekenen (ook: dyscalculie)

Op het moment dat uw kind moeite heeft met rekenen dan kan er sprake zijn van dyscalculie. Binnen het onderzoek wordt nagegaan of hier sprake van is, of dat er misschien een andere verklaring is voor de rekenproblemen. Daarom kijken we ook naar de intelligentie, het geheugen, het automatiseren of andere leervoorwaarden zoals de aandacht en concentratie.

Onderzoek naar rekenproblemen valt onder niet-vergoede zorg.

Benodigde informatie vanuit de ouder(s): 

  • toestemmingsformulier, ondertekend door beide gezagsdragende ouders 

  • ontwikkelingsvragenlijst 

  • vragenlijst kenmerken 

Wij vragen voor u bij school het volgende op: 

  • intake leerkracht

  • vragenlijst kenmerken

Locatie Vught

(tevens postadres)

Taalstraat 89

5261 BB Vught

Locatie Gestel - Medisch

Centrum Achter de Linden

Schijndelseweg 15-j

5271 BK Sint-Michielsgestel

Locatie Boxtel

Gebouw van Tripade

Mgr. Wilmerstraat 22A

5281 JT Boxtel

Locatie Den Bosch

Pelssingel 20A

5212 PA 's-Hertogenbosch

Locatie Waalwijk

Gezondheidscentrum Het Koetshuis

Koetshuislaan 607

5146 BR Waalwijk

 

Locatie Waalwijk - Grotestraat

Grotestraat 142

4151 HC  Waalwijk

 

Locatie Oosterhout

Bredaseweg 106A

4902 NS  Oosterhout

© 2017 Spil Vught B.V.