top of page
Onderzoek Rekenen (ook: dyscalculie)

Op het moment dat uw kind moeite heeft met rekenen dan kan er sprake zijn van dyscalculie. Binnen het onderzoek wordt nagegaan of hier sprake van is, of dat er misschien een andere verklaring is voor de rekenproblemen. Daarom kijken we ook naar de intelligentie, het geheugen, het automatiseren of andere leervoorwaarden zoals de aandacht en concentratie.

Onderzoek naar rekenproblemen valt onder niet-vergoede zorg.

Benodigde informatie vanuit de ouder(s): 

  • toestemmingsformulier, ondertekend door beide gezagsdragende ouders 

  • ontwikkelingsvragenlijst 

  • vragenlijst kenmerken 

Wij vragen voor u bij school het volgende op: 

  • intake leerkracht

  • vragenlijst kenmerken

bottom of page