Onderzoek naar gedrag richt zich zowel op kindfactoren als omgevingsfactoren. De beoordeling van gedrag is namelijk afhankelijk van de eisen die een omgeving aan een kind of jongere stelt op een bepaald moment. De sterke en minder sterke eigenschappen en mogelijkheden van het kind of de jongere bepaalt in welke mate het hem/haar lukt om hierbij aan te sluiten. De wijze waarop de omgevingsfactoren in kaart worden gebracht, sluiten aan bij de doelstellingen binnen het onderzoek (bijv. gesprekken, vragenlijsten of een observatie).

Afhankelijk van de inschatting van de (huis-)arts of gemeente vallen deze behandelingen onder vergoede of niet-vergoede zorg.

Benodigde informatie vanuit de ouder(s): 

  • indien van toepassing: de verwijsbrief van de (huis-)arts of de beschikking van de gemeente (BJG/CJG).

  • toestemmingsformulier, ondertekend door beide gezagsdragende ouders

Benodigde informatie vanuit school: 

  • intake leerkracht

Onderzoek gedrag (ook: ADD/ADHD/Autisme/Angst)

Locatie Vught

(tevens postadres)

Taalstraat 89

5261 BB Vught

Locatie Gestel - Medisch

Centrum Achter de Linden

Schijndelseweg 15-j

5271 BK Sint-Michielsgestel

Locatie Boxtel

Gebouw van Tripade

Mgr. Wilmerstraat 22A

5281 JT Boxtel

Locatie Den Bosch

Pelssingel 20A

5212 PA 's-Hertogenbosch

Locatie Waalwijk

Gezondheidscentrum Het Koetshuis

Koetshuislaan 607

5146 BR Waalwijk

 

Locatie Waalwijk - Grotestraat

Grotestraat 142

4151 HC  Waalwijk

 

Locatie Oosterhout (per 30 maart)

Sint Antoniusstraat 8

4902 PV  Oosterhout

© 2017 Spil Vught B.V.