top of page
Onderzoek gedrag (ook: ADD/ADHD/Autisme/Angst)

Onderzoek naar gedrag richt zich zowel op kindfactoren als omgevingsfactoren. De beoordeling van gedrag is namelijk afhankelijk van de eisen die een omgeving aan een kind of jongere stelt op een bepaald moment. De sterke en minder sterke eigenschappen en mogelijkheden van het kind of de jongere bepaalt in welke mate het hem/haar lukt om hierbij aan te sluiten. De wijze waarop de omgevingsfactoren in kaart worden gebracht, sluiten aan bij de doelstellingen binnen het onderzoek (bijv. gesprekken, vragenlijsten of een observatie).

Afhankelijk van de inschatting van de (huis-)arts of gemeente vallen deze behandelingen onder vergoede of niet-vergoede zorg.

Benodigde informatie vanuit de ouder(s): 

  • indien van toepassing: de verwijsbrief van de (huis-)arts of de beschikking van de gemeente (BJG/CJG).

  • toestemmingsformulier, ondertekend door beide gezagsdragende ouders

Benodigde informatie vanuit school: 

  • intake leerkracht

bottom of page