top of page

Wat wij bieden

We doen onderzoek naar de oorzaak van leer- en gedragsproblemen. Wanneer deze (bijvoorbeeld in de vorm van een diagnose zoals dyslexie, dyscalculie en ADHD) gevonden is, kan direct doorverwezen worden naar zowel interne als externe specialisten voor intensieve behandeling op alle gebieden. Daarnaast bieden we sociaal-emotionele behandeling voor kinderen en ouders, zoals faalangst-reductietraining en mindfulness voor kinderen. Ook bieden we gezinsbegeleiding.
 
We zijn gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van lees- en spellingproblemen (incl. dyslexie en ernstige dyslexie). Ook onderzoek en behandeling bij reken-/wiskundeproblemen (en mogelijke dyscalculie) kan door ons worden verzorgd.

Door middel van gericht psychodiagnostisch onderzoek en gerichte begeleiding bieden we snel duidelijkheid bij leerproblemen en gedragsproblemen.

Voor jongeren en (jong)volwassenen bieden we Studie- en Beroepskeuzeonderzoek. Dit onderzoek draait volledig om jou en jouw toekomst. Door middel van een persoonlijk gesprek en studie-/beroepskeuzetesten stellen we samen jouw profiel op. Hierbij worden jouw interesses en vaardigheden gekoppeld aan concrete studies/beroepen. Ook voor werkenden die zich willen (her)oriënteren kan dit onderzoek helpen bij het maken van passende (vervolg)keuzes.

Handige links
bottom of page