top of page

We vinden het belangrijk om het verbindingspunt te zijn tussen kind, ouders, school en andere betrokkenen. Onze inbreng bestaat uit het vlot en zorgvuldig in kaart brengen van de ontwikkelingskansen van het kind en diens omgeving.
(missie Praktijk Spil, januari 2023)

Aanmelden?

Wilt u uw kind bij ons aanmelden? 

(Je kunt jezelf ook aanmelden, als je 16 jaar of ouder bent.)

Hier  kunt u kiezen voor de gemeente waar uw kind woont. U ziet dan meer informatie over het aanbod en de wachttijd. Ook kunt u daar de aanmelding starten.

Denkt u er tijdens het aanmelden aan om de gevraagde informatie te vermelden?

 

Alvast bedankt!

 

Onder de aandacht!

(wisselend aanbod)

Nieuw! Start in april 2023:
'Met dyslexie naar het VO'
Al enkele jaren een groot succes! Ook dit jaar weer een cursus voor kinderen met dyslexie, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Voor meer informatie klik hier.

Nieuw! Start in februari 2023 locatie Vught: Oudercursus REMweg. Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Afbeelding cursusmateriaal Remweg.png

Algemene mededeling

Beste bezoeker,

 

Praktijk Spil volgt de ontwikkelingen rondom het corona-virus op de voet. De richtlijnen die hiervoor vanuit de overheid (incl. bijvoorbeeld het RIVM en de veiligheidsregio’s) worden binnen Praktijk Spil direct na bekendmaking doorgevoerd. We werken hard om de communicatie aan jullie als ouders en kinderen (maar ook verwijzers) hier steeds zo snel mogelijk op te laten volgen. 

Samenwerken.png

We hopen u hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Namens het gehele team,

 

Chantal Engbers & Annemiek Jacobs

Praktijkhouders

Hieronder vindt u onze locaties:

bottom of page