top of page

We vinden het belangrijk om het verbindingspunt te zijn tussen kind, ouders, school en andere betrokkenen. Onze inbreng bestaat uit het vlot en zorgvuldig in kaart brengen van de ontwikkelingskansen van het kind en diens omgeving.
(missie Praktijk Spil, januari 2023)

Aanmelden?

Wilt u uw kind bij ons aanmelden? 

(Je kunt jezelf ook aanmelden, als je 16 jaar of ouder bent.) 

Als eerste stap, dient het aanmeldformulier ingevuld en ondertekend te worden. Deze kunt u hier vinden.

Vervolgens kunt u hiernaast kiezen voor de gemeente waar uw kind woont. U ziet dan meer informatie over het aanbod en de wachttijd. Ook kunt u daar de aanmelding starten en het ondertekende aanmeldformulier meesturen als bijlage.

Alvast bedankt!

Belangrijke informatie:

(wisselend aanbod)

Praktijk Spil heeft te maken met een langere wachttijd dan gewenst. Bij uw aanmelding krijgt u hierover een terugkoppeling. Afhankelijk van uw vraag en de locatie van Praktijk Spil, kan de zorg opgestart worden met een gemiddelde wachttijd van 4-5 maanden

Oudercursus REMweg gaat weer van start!
Na het succes van vorig jaar, start op dinsdag 10 oktober 2023 een nieuwe oudercursus REMweg. Wilt u deelnemen, geef u dan op door een e-mail te sturen naar: info@praktijkspil.nl. Voor meer informatie over de cursus, cursusdata en vergoedingen, klik hier.

Tevredenheid ouders 2022

8,8

Tevredenheid jeugdigen 2022

9,0

Hieronder vindt u onze locaties:

bottom of page